Com sé que no tinc cap malaltia?

En el 90-95% dels casos de dolor abdominal recurrent (DAR) no s’identifica una malaltia/causa responsable. En la majoria de casos no es pot atribuir el dolor a cap malaltia/causa i se l’etiqueta de DAR funcional. Els continguts d’aquesta web fan referència bàsicament a aquest tipus de dolor.

El dolor funcional sovint es presenta amb un conjunt de símptomes que segueixen uns patrons característics que estan estan recollits i publicats en els anomenats criteris de Roma IV. Aquests criteris es van crear l’any 1992 per un grup d’experts en trastorns funcionals digestius de tot el món que es reuneixen de manera periòdica per a revisar-los. L’última revisió és del 2017.

Trastorns de dolor abdominal funcional. Roma IV:

Els trastorns més freqüents a pediatria són la síndrome de l’intestí irritable i la migranya abdominal segons la literatura, però a la pràctica, el que ens trobem més freqüentment a les consultes són la dispèpsia funcional i el dolor abdominal funcional no especificat.

En el DAR sense signes o símptomes d’alarma no cal realitzar proves complementàries, perquè no existeix cap causa física que en sigui la responsable. Quan hi ha signes o símptomes d’alarma, o si el pediatre ho considera necessari, es demanen una sèrie de proves diagnòstiques per a descartar malalties orgàniques que puguin ser la causa del dolor, que moltes vegades no van més enllà d’unes anàlisis de sang i de femta.  En cas de dubte, el pediatre pot requerir l’avaluació de l’especialista en gastroenterologia pediàtrica que considerarà la realització o no d’altres proves diagnòstiques.

Darrera actualització: 03/03/2020 09:40h