Introducció

DAR és l’acrònim de Dolor Abdominal Recurrent. Tal com el seu nom indica és el dolor abdominal (mal de panxa) que es presenta ja sigui de forma episòdica o contínua (cada dia) al llarg del temps. Algunes característiques importants del DAR són:

  • És molt freqüent. Aproximadament 1 de cada 5 o 6 nens en edat escolar tenen DAR.
  • De vegades és intens o es fa pesat, tant, que pot interferir les activitats quotidianes fins al punt de ser causa d’absentisme escolar amb repercussió sobre el rendiment acadèmic.
  • Genera molta preocupació familiar, perquè es converteix en una queixa recurrent a la que és difícil donar una explicació o trobar una causa mèdica que el justifiqui.
  • Motiva moltes visites a atenció primària, als serveis d’urgències, a les consultes especialitzades, així com la realització de moltes proves innecessàries, molestes i costoses, que no arriben a cap diagnòstic.
  • Moltes famílies acaben recorrent a la medicina o teràpies no tradicionals, que tampoc resolen el problema.

Darrera actualització: 05/04/2019 09:09h