Idees bàsiques per afrontar el DAR

Un 30-40% dels pacients i les seves famílies són capaços de fer front al DAR sense necessitat d’atenció especialitzada un cop entenen els següents punts:

  • En primer lloc, hem de reconèixer el dolor com a real. Encara que s’orienti com un símptoma psicològic i no orgànic, el nen sent el dolor.
  • És un trastorn de naturalesa benigna. Encara que sigui un procés crònic no implica risc per a la vida del pacient ni risc d’intervencions quirúrgiques per aquest motiu.
  • És bàsic normalitzar la vida diària i recuperar les activitats habituals. Amb la represa de les activitats (escola i extraescolars) es pretén distreure el cervell d’estar pendent del dolor.
  • Es recomana seguir una dieta variada i equilibrada, amb presència diària de fruites i verdures, prioritzar els cereals no refinats i evitar el consum excessiu de sucres. (Consulteu la guia Petits Canvis per Menjar Millor)

  • Cal evitar els factors desencadenants i els guanys secundaris.

Podeu aprendre noves vies per afrontar el dolor i ajudar a afrontar el dolor al vostre fill. L’objectiu és que pugueu continuar amb les vostres activitats i vida normal, no necessàriament eliminar el dolor, sinò que poc a poc, al llarg del temps, es faci menys present. En aquesta web us donem alguns consells.

Darrera actualització: 03/03/2020 09:19h