dolor abdominal funcional no especificat

S’anomena dolor abdominal funcional no especificat al dolor abdominal que:

  • es presenta almenys 1 cop a la setmana en els 2 últims mesos
  • que és episòdic o continu
  • que es pot relacionar o no amb els menjars o amb la defecació, 
  • no compleix criteris suficients per etiquetar-lo de síndrome d’intestí irritable, dispèpsia o migranya abdominal, i
  • els símptomes no es poden atribuir a una altra malaltia, després d’una avaluació mèdica adequada

 

Darrera actualització: 22/06/2018 15:19h