Migranya abdominal

Es parla de migranya abdominal quan de manera episòdica (almenys 2 vegades en 6 mesos) apareix de forma brusca i intensa dolor abdominal de localització difusa o al voltant del melic que dura una hora o més. Pot ser totalment incapacitant fent que el pacient quedi doblegat sobre sí mateix.

El patró de símptomes és estereotipat en cada pacient, és a dir que els símptomes sempre són els mateixos en cada episodi.

El dolor sovint s’associa a alguns dels següents símptomes:

  • anorèxia (disminució de la gana)
  • nàusees
  • vòmits
  • mal de cap
  • fotofòbia (aversió a la llum per la molèstia o el dolor que causa)
  • pal·lidesa

Els símptomes són molt semblants al que es coneix popularment com a migranya, però en lloc de tenir mal de cap intens, el pacients tenen mal de panxa intens.

Després d’una avaluació mèdica adequada, no es pot atribuir a cap malaltia.

 

Darrera actualització: 04/07/2018 12:51h