Avís legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

0. Objecte i acceptació
El present avís legal regula l’ús del lloc web www.daremporda.salutemporda.cat (des d’ara, el web), del qual és titular FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ (en endavant, FSE) amb domicili a l’Avinguda Ronda Rector Aroles s / n, Figueres (Girona), CIF G17029810 i inscrita en el Registre de la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, amb el número 97, en data 26 de juliol de 1995.
L’accés al web de FSE és totalment voluntari, i qui accedeix a navegar en ella, s’atribueix la condició d’usuari de la mateixa, el que implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal, i de les seves possibles modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.
L’usuari respondrà davant FSE o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Així mateix, en visitar la pàgina l’usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacions sobre els serveis que apareixen al web són de caràcter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.
En particular, en tractar de contingut de caràcter mèdic, l’usuari accepta que la informació present al web no reemplaça sinó complementa la relació metge-pacient. En cas de dubte, cal consultar l’equip mèdic.
FSE es reserva el dret a suspendre temporalment, o anul·lar definitivament, sense necessitat de preavís, l’accessibilitat de la seva pàgina web per mantenir-la, reparar-la, actualitzar-la o millorar-la.
Pot transmetre’ns els seus dubtes utilitzant les dades de contacte que figuren a continuació.
1. Identificació i comunicacions
FSE en compliment de la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de les seves dades:
• Denominació social: Fundació Salut Empordà
• CIF G17029810
• Domicili social: Ronda Rector Aroles s / n. Figueres. Girona
Inscripció en el Registre Mercantil de inscrita al Registre de la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, amb el número 97, en data 26 de juliol de 1995.
• Telèfon: 972501400
• Correu electrònic: info_DAREmporda @ salutemporda. cat
• Codi de Registre de Centres, Serveis i Establiments del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: H17001438.
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i FSE es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.
2. Condicions d’accés i utilització
Els usuaris poden visitar lliurement les pàgines de FSE, a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees restringides o de subscripció.
L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de FSE en conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones pràctiques generalment acceptades, i amb l’ordre públic.
El web té com a objectiu principal informar al públic, en general, sobre el Dolor Abdominal Recurrent. FSE rebutja qualsevol responsabilitat en relació amb la informació que es trobi fora d’aquesta web o del seu control i / o de la qual no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i / o exactitud dels continguts a les quals tingui accés el visitant a través del web, així com de la seva legalitat i / o idoneïtat.
3. Política de privacitat
Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem de manera expressa que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades del web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable FSE.
Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
Així mateix, FSE cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

 

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Delegat de protecció de Dades (DPD) referenciat més avall.
FSE adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables.
La nostra política pel que fa a correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Informació sobre Protecció de dades de caràcter personal per a pacients d’ICR i ICCR
D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAMENT (UE) 2016/679 posa en el seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.
responsables:
FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ
Contacte Delegat de Protecció de Dades: Ronda Rector Aroles s / n. Figueres. Girona – info_DAREmporda @ salutemporda. cat

Finalitat: L’objectiu principal és oferir als nens / nenes i adolescents amb dolor abdominal recurrent (DAR) ia les seves famílies una avaluació diagnòstica acurada i un enfocament que inclou informació d’utilitat i l’accés a una eina terapèutica (DARWeb) que s’ha demostrat eficaç per al seu tractament

Destinataris: Els destinataris de la informació són les famílies amb nens / nenes i adolescents amb dolor abdominal recurrent (DAR)

Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i / o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al delegat de Protecció de Dades DPD en la direcció establerta facilitat en contacte. També pot revocar els consentiments a altres tractaments. També pot demanar més informació al DPD sobre els tractaments realitzats.
En el cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.
Conservació: Les dades recollides per a la prestació sanitària seran conservats conforme la legislació vigent en matèria de conservació de la història clínica.

Protecció de dades de caràcter personal en la publicació de comentaris o opinions publicades pels usuaris al web
L’usuari dóna el seu consentiment a la publicació de qualsevol dada de caràcter personal que proporcioni en els comentaris. L’única dada visible per a la resta de participants serà el nom d’usuari. Ni el correu electrònic ni la IP seran visibles. Aquestes dades s’emmagatzemaran per facilitar l’administració i el compliment del Reglament (UE) 2016/679 i per a possibles actuacions per part de les autoritats competents, així com per determinar la responsabilitat de la persona que fa ús del servei.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació reconeguts a l’Reglament (UE) 2016/679 segons el que disposen els paràgrafs anteriors.
A tots els efectes, l’usuari accepta que l’opinió expressada serà exclusivament responsabilitat seva.
L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que es puguin derivar d’ella.
FSE no es farà responsable de l’exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat i legalitat de les dades, informacions o opinions publicades pels usuaris.
FSE es reserva el dret de no publicar totes les opinions dels usuaris.
El nom d’usuari és responsabilitat de l’usuari. FSE no es farà responsable de la utilització il·legal o amb fins il·lícits que altres usuaris puguin fer d’aquest nom d’usuari.
4. Limitació de responsabilitat
El web té com a objectiu principal informar al públic en general sobre el dolor abdominal recurrent (DAR), i per això els continguts de la mateixa són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant, no han de ser considerades com assessorament legal o mèdic .
FSE declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i / o de la qual no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i / o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta web, així com de la seva legalitat i / o idoneïtat. FSE tampoc es farà responsable de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús i / o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de FSE als visitants, la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecte a la voluntat d’aquests últims.

En cap cas, i en cap circumstància, la informació directament o indirectament accessible a través del web es pot considerar un consell mèdic o prescripció facultativa, per la qual cosa FSE rebutja tota responsabilitat derivada de qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.
La informació continguda en el web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, FSE no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats del seu ús.
FSE es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense notificació prèvia.
FSE no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del web, ja que no pot garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts, o de mal funcionament dels servidors, així com del propi ordinador de l’usuari que navega.
5. Propietat intel·lectual i industrial
El contingut del web està subjecte al que disposa la normativa vigent que regula la propietat intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia d’ICR. L’ús indegut del contingut del web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web de FSE utilitzant mitjans o procediments diferents dels posats a disposició o indicats a aquest efecte en les pàgines web on es trobin, excepte aquells que disposats en llicències de copyleft i similars .

6. Autoria dels continguts mèdics i consells de salut
Els membres col·laboradors amb el contingut de la web són:
Núria Roig Fort. Pediatre; Fundació Salut Empordà. Num Coleg. COMG 117051951
Pilar Villalobos Arévalo. pediatre; Cap de Pediatria FSE. Num Coleg. COMG 117038844
Pere Plaja Roman. pediatre; Prof. Medicina UdG; Director Recerca Innovació FSE. Num Coleg. COMG 171702122
Rubén Nieto Lluna. psicòleg; Estudis de Ciències Salut i eHealthLab (UOC)
Beatriz Sora. Psicòloga. Estudis Psicol. i Ciències de l’Educació i eHealthLab (UOC)
Carme Sitjar. pediatre; Institut Català de la Salut (ICS) Num Coleg. COMG 171702899

En qualsevol cas, els continguts mèdics dirigits a la població general no pretendre substituir el consell mèdic, sinó complementar la relació metge-pacient.
Consulti sempre al seu metge abans de prendre una decisió respecte al seu cas particular.

7. Transparència
Aquest lloc web no rep finançament extern de cap tipus.
El cost operatiu i de manteniment d’aquest lloc web forma part de les despeses generals de FSE.
8. Política publicitària
Aquest lloc web no admet publicitat d’altres organitzacions.

Última actualización: 29/11/2019 13:36h