DAREmpordà consensuat

Per al desenvolupament de DAREmpordà hem realitzat diferents presentacions a professionals d’atenció de pediatria en primària, a professionals especialitzats en gastroenterologia infantil i a famílies. L’objectiu ha estat recollir la opinió del número més gran de persones per a desenvolupar un recurs el més adaptat i d’utilitat possible.