Evidència programa DARWeb

El programa DARWeb que us hem comentat, ha anat publicant diversos treballs científics i també s’han presentats els resultats a diversos congressos. L’objectiu és analitzar si funciona i detectar aspectes ha millorar. Alguns resultats a:

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1460458218779113

https://journals.lww.com/clinicalpain/Abstract/2015/06000/Testing_the_Feasibility_of_DARWeb__An_Online.3.aspx